Verkkokaupan käyttö- ja sopimusehdot

Tervetuloa Pentik Oy:n (”Pentik”) verkkosivustolle ja verkkokauppaan (yhteisesti ”verkkokauppa”). Verkkokaupassa voi muun muassa tutustua Pentikin tuotteisiin, tehdä tuoteostoja ja tilata Pentikin uutiskirjeitä.

1.) Yleistä

Nämä ovat Pentikin verkkokaupan yleiset käyttö- ja sopimusehdot (”ehdot”) kuluttajille (”käyttäjä”). Ehdot muodostavat myös Pentikin verkkokaupan asiointia koskevat käyttäjän ja Pentikin väliset sopimusehdot. Lisäksi ehdoissa määritellään muun muassa verkkokaupassa julkaistavien aineistojen käyttämistä koskevia rajoituksia.

Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ehtoihin ennen verkkokaupan käyttöä. Verkkokaupan käyttö edellyttää aina ehtojen noudattamista ja niihin sitoutumista. Ehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia muita verkkokaupassa mahdollisesti erikseen hyväksyttäväksi esitettäviä palvelu-, osio-, aineisto- tai tuotekohtaisia lisäehtoja ja -rajoituksia. Kulloinkin voimassa olevat lisäehdot ovat nähtävissä verkkokaupassa.

Pentik myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää ja selata verkkokauppaa sekä siinä julkaistua aineistoa ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi tarkoitettujen aineistojen käyttö tiedonvälitykseen on sallittua vain sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan samassa yhteydessä. Käyttäjän on säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Pentikin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. 

Käyttäjällä ei ole ilman Pentikin etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata verkkokauppaa ja sen osia tai siinä julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää verkkokauppaa, sen osia, verkkokaupassa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Pentikin etukäteistä kirjallista suostumusta. Ulkoisten linkkien lisääminen verkkokauppaan on mahdollista näiden ehtojen mukaisesti.

Pentik ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Pentikillä on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet muun muassa näiden ehtojen tai lisäehtojen vastaisen toiminnan tai suorittamatta olevien maksujen perusteella.

2.) Verkkokaupassa asiointi ja tilaukset

Verkkokaupan käyttö

Verkkokaupan asiakkaaksi voivat ryhtyä kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Verkkokaupan asiakkaana voi olla myös Suomen ulkopuolella asuva henkilö, kunhan tilauksen toimitusosoite on maksu- ja toimitusehdoissa mainitussa maassa. 

Käyttäjä voi rekisteröityä verkkokaupan asiakkaaksi. Verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröityneet kuuluvat Pentik Klubiin. Pentik Klubin uutiskirjeistä saa tietoa tuotteista, verkkokaupan eduista, tarjouksista ja uutuuksista. Verkkokaupasta on kuitenkin mahdollista tilata tuotteita myös ilman rekisteröitymistä. Käyttäjän on annettava verkkokaupassa kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Tuotteiden tilaaminen edellyttää muun muassa toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä käyttäjä saa verkkokauppaa käyttäessään tilauksen vastaanotto- ja toimitusvahvistuksen tekemästään tilauksesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli tiedot muuttuvat, muutoksista ilmoitettava viivytyksettä Pentikille.

Käyttäjä voi asiakkaaksi rekisteröityessään sekä tilauksia tehdessään ilmoittaa eri toimitusosoitteen ja luottokortin laskutusosoitteen. Toimitusosoitteen tulee sijaita maksu- ja toimitusehdoissa mainitussa maassa. Toimitusosoitteen yhteystietojen tulee olla tarkat, jotta tilaus voidaan toimittaa perille. Ilmoittaessaan omista yhteystiedoista poikkeavan toimitusosoitteen käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimitusosoitteessa asuvan henkilön lupa ilmoittaa kyseisen henkilön henkilötiedot Pentikille sekä käsiteltäväksi Pentikin tietosuojaselosteiden mukaisesti. 

Käyttäjä luo itselleen asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Pentikille välittömästi, mikäli käyttäjä epäilee tunnustensa paljastuneen oikeudetta kolmansille henkilöille. Pentik pidättää oikeuden sulkea tunnusten käyttöoikeus, milloin tahansa, mikäli Pentik epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Tuotteiden tilaaminen ja saatavuus

Tuotteiden tilaus tehdään valitsemalla verkkokaupan valikoimasta haluttu tuote ja kappalemäärä. Valitut tuotteet lisätään ostoskoriin, mistä käyttäjä voi vielä poistaa tuotteita ja muuttaa tilausmääriä ennen tilauksen vahvistamista. Verkkokaupan tekniset järjestelmät tarkistavat ostoskoriin valittujen tuotteiden saatavuuden automaattisesti aina, kun käyttäjä käy ostoskorisivulla. Ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus voi siten muuttua vielä ennen maksutapahtumaa. Käyttäjää sitova tilaus syntyy, kun maksutapahtuma on hyväksytty. Käyttäjälle lähetetään tilauksen vastaanottovahvistus sähköpostitse. Käyttäjä voi tarkistaa oman tilauksensa tiedot myös verkkokaupan tilaukset-sivulta.

Hinnat

Hinnat ovat voimassa vain verkkokaupassa. Erikoistarjoukset ja kampanjat ovat voimassa ainoastaan verkkokaupasta tilattaessa, ellei toisin ole erikseen mainittu. Etukoodit ovat kampanjakohtaisia. Tilausta tehtäessä etukoodi syötetään sille varattuun kohtaan. Etu huomioidaan tilauksen loppusummassa. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Jos hinta laskee tilauksen jälkeen, erotusta ei hyvitetä. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Pentik pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa ja ne käyvät ilmi myös maksu- ja toimitusehdoista.

Tilauksen vahvistaminen ja tuotteiden saatavuus

Kun Pentik on vastaanottanut käyttäjän tilauksen, lähetetään käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan. Pentikillä on runsas valikoima monenlaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Käyttäjä hyväksyy, ettei Pentik voi myöntää mitään takuita verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta, riittävyydestä tai tietojen oikeellisuudesta. Osa Pentikin tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin uniikkeja tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Myös basic-valikoimaan kuuluvat Pentikin tuotteet saattavat, esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi, olla tilapäisesti loppuunmyyty. Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Pentik sitoutuu ilmoittamaan tästä viivytyksettä käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Mikäli joku tilauksen tuotteista on loppuunmyyty eikä sitä saada enää lisää tai tuote on tilapäisesti loppunut siten, että tuotetta saataisiin vasta yli kuukauden kuluttua tilaushetkestä, Pentik hyvittää automaattisesti käyttäjälle tuotteen arvon Paytrailin kautta. Kun tuotteen toimitus on käynnistynyt, Pentik lähettää käyttäjälle vielä erillisen toimitusvahvistuksen sähköpostitse.

Maksu- ja toimitusehdot

Tuotteet toimitetaan erillisissä maksu- ja toimitusehdoissa esitetyn mukaisesti.

Tilauksen muuttaminen ja peruuttaminen

Tilauksen muuttamiseksi tulee ottaa yhteyttä puhelimitse Pentikin asiakaspalveluun, joka on avoinna arkisin klo 10-18 puh. 016 372 2272, info@pentik.com

Verkkokaupasta tilatun tuotteen tilaukseen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Pentikin asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Metrikankaat ovat kuitenkin mittatilaustuotteita, eikä niillä ole peruutusoikeutta. Kosmetiikka- ja elintarvikepakkausten tulee olla avaamattomissa alkuperäispakkauksessa tai sinetöidyssä lähetyspussissa. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava tuote on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella myytävissä edelleen. 

Toimintatavat tuotteiden ja maksujen palauttamisessa käyvät ilmi erillisistä maksu- ja toimitusehdoista.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Vastaanotettuaan toimituksen käyttäjän tulee viivytyksettä tutkia ja varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Käyttäjän tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki tilatut tuotteet.

Mikäli käyttäjä havaitsee toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, käyttäjän on viipymättä virheen havaittuaan ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoitettava virheestä Pentikin Asiakaspalveluun (puh. 016 3722 272, s-posti: info@pentik.com). Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Pentikillä on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

Ylivoimainen este

Pentik ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Pentikin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Pentik noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä käyttäjään ja tarkistettuaan, haluaako käyttäjä yhä pysyä sopimuksessa. Pentik ei vastaa siitä, jos käyttäjän tilaus tai Pentikin tilaus- tai toimitusvahvistus eivät tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

3.) Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Verkkokaupassa voidaan julkaista tekstiä, kuvia, ääniä, audiovisuaalista materiaalia tai muunlaista aineistoa. Kaikki verkkokaupassa julkaistava aineisto, verkkokaupan visuaalinen ilme sekä verkkokauppa kokonaisuudessaan ovat tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa Pentikin omaisuutta. Jotta verkkokaupan käyttäminen ei aikaansaa oikeudenloukkauksia, on käyttäjä velvollinen käyttäessään verkkokauppaa noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä noudattamaan verkkokaupan ja siinä julkaistavan aineiston käyttöön liittyviä näissä ehdoissa ja erikseen verkkokaupassa kuvattuja rajoituksia. Verkkokaupassa julkaistavaa aineistoa saa siteerata tekijänoikeuslakien ja -sopimusten sekä muiden sovellettavien säännösten mukaisella tavalla, jolloin käyttäjän on aina ilmoitettava lähde sekä säilytettävä kyseiseen aineistoon liittyvät tekijänoikeutta ja muita oikeuksia osoittavat merkinnät.

Verkkokaupan omistusoikeus sekä siihen liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Pentikille tai sen yhteistyötahoille. Pentikin omien tuotteiden nimet ovat Pentikin tavaramerkkejä. Muut verkkokaupassa mainitut nimet ja tunnukset voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pentik ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

4.) Käyttäjän antamat sitoumukset

Pentikin tavoitteena on tuottaa verkkokaupan kautta lisäarvoa asiakkaille. Käyttäjä ymmärtää Pentikin tavoitteet, ja sitoutuu käyttämään verkkokauppaa asianmukaisesti sekä kulloinkin voimassa olevien ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä vapauttaa Pentikin ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat kaikista sellaisista vahingoista tai haitoista seuraavista vastuista, jotka voivat aiheutua käyttäjän verkkokaupan käytöstä.

Jotta verkkokauppa olisi kaikkien käyttäjien käytettävissä häiriöttä, käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai häiritsemättä taikka yrittämättä keskeyttää tai häiritä verkkokaupan toimintaa tai toimintoja tai muiden käyttäjien mahdollisuutta käyttää verkkokauppaa. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa verkkokaupan toimintaa tai ohjelmallista rakennetta häiritsemään pystyvien laitteiden tai ohjelmien käyttäminen, viruksien, ajastettujen häiriöohjelmien tai muiden haitta-aineistojen sijoittaminen verkkokauppaan taikka verkkokaupan rakenteiden kohtuuton kuormittaminen esimerkiksi massa- eli roskapostia lähettämällä. 

Mikäli käyttäjälle tai Pentikille saattaa aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjän toimien vuoksi, käyttäjä sitoutuu kaikin kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan mahdolliset aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot.

Käyttäjä ei saa esiintyä muuna tahona tai muun yhteisön edustajana eikä muutoinkaan antaa vääriä tietoja itsestään tai suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön. Käyttäjä ei myöskään saa käsitellä teknisiä tunnisteita tavalla, jolla pyritään peittämään verkkokaupan kautta välitetyn sisällön alkuperä. 

Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä verkkokaupassa mitään lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai Pentikiä tai kolmansia tai heidän oikeuksiaan loukkaavia tietoja tai aineistoja. Jotta käyttäjä ei syyllisty tekijänoikeuslain rikkomiseen, ei käyttäjän tule välittää verkkokaupan kautta mitään tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoja. Pentik tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät ole vastuussa kolmannelle osapuolelle mistään käyttäjän lähettämän tiedon tai aineiston sisällöstä, lainvastaisuudesta tai loukkaavuudesta tai sellaisista kolmannelle kuuluvien tekijänoikeuden tai muiden oikeuksien loukkauksista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän verkkokaupan käyttämisestä tai käyttäjän tietojen ja aineiston julkaisemisesta tai välittämisestä. Pentik pidättää oikeuden poistaa verkkokaupasta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja tai aineistoja oman harkintansa mukaan.

5.) Henkilötietojen käsittely

Pentik käsittelee verkkokaupan kautta kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään Pentikin tietosuojaselosteiden mukaisiin käyttötarkoituksiin ja niissä määritellyllä tavalla. Pyydämme tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat tietosuojaselosteet pentik.com-verkkosivustolta säännöllisesti. Käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteet osaksi näitä ehtoja.

6.) Linkit ulkopuolisille internetsivuille

Verkkokauppa voi sisältää linkkejä muiden ylläpitämille internetsivuille. Linkit eivät osoita mitään Pentikin ja linkitetyn internetsivun, sivun ylläpitäjän tai sivuilla olevan materiaalin välisestä suhteesta, oikeuksista tai velvollisuuksista. 

Käyttäjä siirtyy verkkokaupassa olevan linkin kautta ulkopuoliselle internetsivuille omalla vastuullaan. Pentik ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä, luotettavuudesta, tietoturvasta tai niiden käyttämisen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Pentik kehottaa käyttäjää tutustumaan linkitetyn sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.

7.) Ulkoiset linkit verkkokauppaan

Ulkopuolisille internetsivuille voidaan sisällyttää linkki verkkokauppaan, mikäli verkkokauppa avautuu linkkiä käytettäessä uuteen selaimeen, linkitys ei luo virheellistä vaikutelmaa linkittävän tahon tai sen tuotteiden ja Pentikin välisestä suhteesta, eikä linkitys vaikuta haitallisesti Pentikin tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Pentik pidättää oikeuden kieltää linkityksen, mikäli linkki Pentikin harkinnan mukaan ei ole eduksi Pentikille tai sen maineelle.

8.) Muutokset verkkokauppaan ja ehtoihin

Pentikillä on oikeus, milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta, tehdä verkkokauppaan, sen sisältöön, toimintoihin, palveluihin, ohjelmiin, tuotteisiin tai hintoihin muutoksia tai korjauksia. Pentikillä on myös oikeus poistaa käytöstä verkkokauppa kokonaisuudessaan tai tiettyjä verkkokaupan osia, toimintoja tai palveluja sekä oikeus rajoittaa verkkokaupan, niiden osien, toimintojen tai palvelujen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Pentikillä on oikeus oman harkintansa perusteella, milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta, muuttaa, täydentää tai korjata ehtoja. Muutetut ehdot astuvat voimaan, kun Pentik on ilmoittanut ehtojen muutoksista verkkokaupassa. Ehdot tulevat käyttäjää kohtaan sitovaksi, kun käyttäjä ehtojen muuttamisen jälkeen seuraavan kerran käyttää verkkokauppaa. 

9.) Vastuunrajoitus

Verkkokauppa toimitetaan "sellaisena kuin se on". Pentik pyrkii ylläpitämään verkkokauppaa, sen toimintoja ja palveluja parhaalla mahdollisella tavalla siten, että käyttäjä voisi käyttää niitä häiriöttä ja keskeytyksettä. Pentik ei kuitenkaan takaa eikä vastaa siitä, että verkkokauppa, sen toiminnot ja palvelut toimisivat oikea-aikaisesti, virheettömästi ja keskeytyksettä.

Pentik tekee parhaansa varmistaakseen, että verkkokaupan sisältämät tiedot ja aineistot olisivat oikeita ja virheettömiä, mutta ei myönnä minkäänlaisia takuita tai vastuita verkkokauppaan tai niiden sisältämien tietojen tai aineistojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, oikea-aikaisuudesta, käytettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Verkkokaupassa näkyvien lausuntojen, neuvojen ja tietojen käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki verkkokaupan sisältö, mukaan lukien tiedot ja ohjeet tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista takuuta.

Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Pentik ole vastuussa käyttäjän verkkokaupan kautta lähettämän tai vastaanottaman tietojen tai aineistojen suojauksesta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä tiedoista ja aineistosta sekä vapauttaa Pentikin kaikesta vastuusta tähän liittyen. Pentik ei myöskään voi taata, ettei verkkokauppa, verkkokauppaa ylläpitävät web-palvelimet tai Pentikin lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Pentik pyrkii huolehtimaan, ettei verkkokaupasta tai sen käyttämisestä aiheudu kolmansille haittaa tai vahinkoa. Pentik ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa mistään verkkokaupan tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista aiheutuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa sopimuksen tai liiketoiminnan menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot) riippumatta siitä, olivatko vahingot välittömiä tai välillisiä, suoria tai epäsuoria tai perustuivatko vahingot vahingonkorvausvelvollisuuteen, sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Pentikille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pentikin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan Suomen lain pakottavien säännösten mukaiseen vastuuseen.

10.) Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli osapuolille syntyy näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet sitoutuvat pyrkimään ensisijaisesti neuvotteluin ratkaisemaan tällaiset erimielisyydet. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, käyttäjä voi saattaa asian käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi)i, jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn käyttäjän tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Käyttäjä voi halutessaan hyödyntää erimielisyyden ratkaisuun myös ODR-foorumia: http://ec.europa.eu/odr. Tätä tarkoitusta varten tulee ottaa yhteys Pentikin näissä ehdoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  

Käyttäjällä on oikeus nostaa kanne siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka taikka jonka tuomiopiirissä Pentikillä on kotipaikka tai missä sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Oikeuspaikasta muissa tapauksissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Jos asialle ei muutoin ole Suomessa toimivaltaista tuomioistuinta, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja ja yhteystiedot

Pentik Oy (Y-tunnus: 0210532-4), Maaninkavaarantie 4A, 97900 Posio. Email: info@pentik.com