Pentik Klubi -kanta-asiakasohjelman ehdot

Ehdot voimassa 1.8.2022 alkaen.

  1. Pentik Klubi (jäljempänä ”Pentik Klubi”) on Pentik Oy:n (jäljempänä ”Pentik”) kanta-asiakasohjelma, jossa tarjotaan Pentikin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä vaihtuvia etuja, kuten tarjouksia ja mahdollisuuksia osallistua Pentik Klubin tapahtumiin. Kulloinkin voimassa olevat edut ilmoitetaan Pentikin verkkosivustolla ja Pentik Klubin jäsenille lähetettävissä asiakasviesteissä. 
  1. Maksuttomaan Pentik Klubiin voivat liittyä jäseniksi vähintään 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Pentik Klubin jäsenyys on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain yksityishenkilöille kuluttajan ominaisuudessa (jäljempänä ”Jäsen”). Vain Jäsen saa käyttää Pentik Klubin etuja ja tehdä jäsenyyteen sidottuja ostoksia, ellei erikseen toisin ilmoiteta. 
  1. Jäseneksi voi liittyä Pentik-myymälöissä tai verkkosivustolla pentik.com, jolloin Jäsenelle avataan henkilökohtainen Pentik Klubi -tili. Jäsenellä voi olla käytössä vain yksi (1) Pentik Klubi -tili. Pentik Klubiin liittyminen edellyttää, että Jäsen hyväksyy nämä ehdot, Pentikin verkkokaupan yleiset käyttö- ja sopimusehdot sekä Pentikin henkilötietojen käsittelykäytänteet ja pitää niitä sitovina. Kaikki ehdot ovat pysyvästi näkyvillä Pentikin yllä mainitulla verkkosivustolla. 
  1. Jäsen on velvollinen antamaan oikeat yhteystietonsa Pentik Klubiin liittymisen yhteydessä sekä pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Yhteystietojen ajantasaisuus on tärkeää etuja koskevien viestien perillemenon varmistamiseksi. Jäsenetuja koskeva viestintä on olennainen osa kanta-asiakasohjelmaa. Pentik Klubissa voi olla ylimääräisiä etuja ja jäsentilaisuuksia kunkin vuoden aikana kaikkein eniten tuotteita ostaneille Jäsenille. 
  1. Jäsenen henkilötietoja käsitellään Pentikin tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelykäytänteet ovat nähtävillä Pentikin verkkosivustolla sekä myymälöissä. Pentik Klubin jäsenviestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostin ja Pentikin verkkosivuston kautta. Lisäksi Pentik voi lähettää ilmoituksia Jäsenille tapauskohtaisesti tekstiviestein. 
  1. Jäsen voi hyödyntää Pentik Klubin etuja tunnistautuen sähköpostilla ja/tai puhelinnumerolla tehdessään ostoksia Pentik-myymälöissä tai Pentikin verkkokaupassa verkkosivustolla pentik.com. Erikseen tulee huomioida, että jälleenmyyjäomisteisia Pentik-myymälöitä ja useita tuotemerkkejä edustavia jälleenmyyjiä, joiden valikoimiin kuuluu myös Pentik-tuotteita, ei velvoiteta tarjoamaan samoja jäsenetuja
  1. Pentik Klubi ja siihen liittyvä jäsenpalvelu tarjotaan suomalaisille kuluttajille suomen kielellä. Osa Pentik Klubin viestinnästä, kuten uutiskirjeet voivat olla Pentikin harkinnan mukaan asiakkaan saatavilla myös englanniksi. Pentikillä ei kuitenkaan ole velvoitetta tuottaa Pentik Klubia koskevia viestejä ja palveluja muilla kielillä kuin suomeksi. 
  1. Pentikillä on oikeus hylätä Pentik Klubin jäsenhakemus omalla harkinnallaan tai lakkauttaa jäsenyys, jos Jäsen ei ole käyttänyt Pentik Klubin jäsenyyttään aktiivisesti tai jos Jäsen olennaisesti rikkoo sen ehtoja. Jäsenyys lakkaa kohtuullisessa ajassa Pentikin tekemällä päättymisilmoituksella, joka lähetetään Jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksen perustuessa Jäsenen passiivisuuteen jäsenyyden voi kuitenkin pitää voimassa osoittamalla aktiivisuutta Pentik Klubia kohtaan. Jäsen voi erota Pentik Klubista lähettämällä päättämisilmoituksensa osoitteeseen info@pentik.com
  1. Pentik varaa oikeuden lakkauttaa Pentik Klubin kohtuullisessa ajassa lakkauttamisilmoituksesta sekä muuttaa Pentik Klubin ehtoja Jäsentä informoiden. Kulloinkin päivitetyt Pentik Klubin ehdot asetetaan nähtäville Pentikin verkkosivustolle ja myymälöihin. 
  1. Pentik Klubin ylläpitäjä ja markkinoija on Pentik Oy, Maaninkavaarantie 4 A, 97900 Posio, info@pentik.com, puhelin: 016 3722 272.