JÄRJESTÄJÄ

Pentik Oy Maaninkavaarantie 4 A, 97900 Posio Y-tunnus 0210532-4: (jäljempänä ”Järjestäjä”)

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SÄILYTYS

Yhteystietoja tai muita tarkempia henkilötietoja ei julkaista, tai luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

OSALLISTUMISKELPOISUUS KILPAILUIHIN

Pentikin arvontaan eivät voi osallistua työntekijät tai heidän lähiomaisensa.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voi osallistua kulloinkin kilpailun yhteydessä mainittuja keinoja ja kanavia käyttämällä. Pentik varaa oikeuden hylätä osallistumisen JÄRJESTÄJÄN VASTUU -kappaleessa mainituista tai muista syistä.

KILPAILU-AIKA

Kilpailuun voi osallistua yksittäisen kilpailun yhteydessä mainitun ajanjakson puitteissa.

KILPAILUN PALKINNOT

Palkinnot mainitaan yksittäisten kilpailujen yhteydessä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan tai kilpaiuun sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Facebook tai Instagram (tai muut mahdolliset kolmannet tahot) eivät ole mukana kilpailun/kampanjan järjestämisessä.

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Järjestäjä varaa yksipuoleisen oikeuden sääntöjen muuttamiseen ja soveltamiseen. Kuitenkin niin, ettei sääntöjen alkuperäinen henki tai osallistujan vastuut lisäänny kohtuuttomalla tai sopimattomalla tavalla osallistumisen jälkeen.