Kestävän liiketoiminnan ja kansainvälistymismahdollisuuksien edistäminen

Pentik Oy:n meneillään olevat hankkeet ja saadut viranomaistuet:

Kotimaan markkinalla vahvan aseman saavuttanut 50-vuotias perheyhtiö Pentik Oy hakee uudistumisensa myötä ja kasvustrategiansa mukaisesti voimakasta kasvua kansainvälisiltä markkinoilta kestävää liiketoimintaa samalla kehittäen. Hankkeen myötä tarkennetaan brändipositio ja kohdeasiakasryhmät sekä luodaan brändijakelustrategia globaaliin toimintaympäristöön kasvun mahdollistamiseksi. Lisäksi selvitetään kestävän liiketoiminnan edellyttämiä päästövähennystarpeita.

Tuen määrä: 49 434 €

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteutusajankohta: 29.4.-31.12.2022