Pentik Ystäväklubi -kanta-asiakasohjelman sopimusehdot

1. Maksuttomaan Pentik Ystäväklubi -kanta-asiakasohjelmaan (jäljempänä ”Ystäväklubi”) voivat liittyä kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Ystäväklubi on tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön kuluttajan ominaisuudessa.

2. Ystäväklubin jäseneksi voi liittyä Pentik-myymälöissä tai verkkopalvelussa www.pentik.com. Jäsen saa valintansa mukaan joko fyysisen kanta-asiakaskortin tai mobiilikanta-asiakaskortin. Jäsenellä voi olla vain yksi (1) kanta-asiakaskortti käytössä.  

3. Jäsen on velvollinen antamaan oikeat yhteystietonsa liittymisen yhteydessä sekä pitämään yhteystietonsa ajan tasalla. Ystäväklubin viestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä kanavia, joten sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron ajan tasalla pitäminen on tärkeää.

4. Jäsenen henkilötietoja käsitellään Pentikin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvassa henkilörekisterissä, jonka rekisteriseloste on Pentikin internetsivuilla sekä myymälöissä. Rekisterissä käsitellään tietoja niistä tuotteista, joiden ostamisen yhteydessä Jäsen on tunnistettu jäsenkortin avulla. Rekisteriseloste on erottamaton osa Ystäväklubin sääntöjä. Jäsen hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn liittyessään Ystäväklubiin. Mikäli jäsen on aikaisemmin ollut Pentik uutiskirjeen tilaaja, poistetaan jäsen samalla vanhasta uutiskirjeen tilaajarekisteristä, sillä jäsen saa uutiskirjeet Ystäväklubin jäsenyyden perusteella.

5. Ystäväklubin viestintä tapahtuu sähköpostin ja valittaessa myös verkkopalvelun välityksellä. Ystäväklubin jäsenyydestä kertyviä tietoja käytetään toimintojen analysointiin sekä jäsenille tarjottavien etujen ja tarjousten kehittämiseksi ja kohdentamiseksi jäsentä kiinnostavaksi. Palvelujen ja viestinnän huolellinen räätälöinti ja kohdentaminen ovat olennainen osa Pentik Ystäväklubin jäsenyyttä.

6. Ystäväklubin jäsenkortti on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää vain kortinhaltija itse. Jäsenen on ilmoitettava kortin katoamisesta Pentikille.

7. Jäsen voi hyödyntää jäsenille myönnettäviä etuja tunnistautuen jäsenkortillaan ja tekemällä ostoksia Pentik-myymälöissä. Ystäväklubin jäsenkorttia ei voi käyttää sellaisen ostotapahtuman yhteydessä, jossa ostajana on yhteisö.

8. Ystäväklubi-kanta-asiakasohjelma voi käsittää eri jäsenyystasoja, joista tiedotetaan jäsenille erikseen.

9. Ystäväklubi ja siihen liittyvä asiakaspalvelu tarjotaan suomen kielellä.

10. Pentikillä on oikeus hylätä hakemus omalla harkinnallaan sekä lakkauttaa jäsenyys, jos jäsen ei ole käyttänyt Ystäväklubi–korttia 24 kuukauden aikana tai osoittanut mitään aktiivisuutta Ystäväklubiin liittyen, tai jos jäsen olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Jäsenyys lakkaa Pentikin tekemällä päättymisilmoituksella, joka lähetetään jäsenen antamaan osoitteeseen. Jäsen voi erota Ystäväklubista lähettämällä päättämisilmoituksensa osoitteeseen ystavaklubi@pentik.com.

11. Pentik varaa oikeuden lakkauttaa Ystäväklubi-kanta-asiakasohjelman kohtuullisessa ajassa lakkauttamisilmoituksesta sekä muuttaa yksipuolisesti Ystäväklubi-kanta-asiakasohjelman sopimusehtoja, ei kuitenkaan olennaisesti jäsenen asemaa heikentävästi. Sopimusehtojen muutosilmoitus lähetetään jäsenille henkilökohtaisesti tai asettamalla päivitetyt sopimusehdot nähtäville Pentikin internet-sivuille yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

12. Ystäväklubi-kanta-asiakasohjelman ylläpitäjä ja markkinoija on Pentik Oy, Maaninkavaarantie 4 A, 97900 Posio, ystavaklubi@pentik.com, puhelin: 016 3722 272.

Puhelun hinta:
Matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
Lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
Soittaessasi ulkomailta puhelun hinta määräytyy ulkomaan operaattorin mukaan maasta riippuen.