Sidosryhmien tietosuojaseloste

 

Pentikin sidosryhmien tietosuojaseloste

Tämä on Pentikin sidosryhmien (yritysasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien) henkilötietoa koskeva tietosuojaseloste, jossa kerromme henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä. Seloste on päivitetty 7.3.2019 EU:n tietosuoja-asetuksen ((1050/2018) mukaiseksi. Tietosuojaa koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tietosuoja@pentik.com.

Tietosuojaselosteessa käytetyt termit

”Asiakkaalla” tarkoitamme rekisteröidyistä yritysten tai muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Pentikillä on asiakassuhde. Kuluttaja-asiakkaiden tietosuojaseloste löytyy täältä.
”Potentiaalisella asiakkaalla” tarkoitamme rekisteröidyistä sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Pentik pyrkii luomaan asiakassuhteen.
”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia (yritysten) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Pentikillä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluita Pentikille tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat ja vaikuttajamarkkinointia tuottavat yksityishenkilöt tiedottamistoiminnan osapuolina) sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen.

Rekisterinpitäjä (organisaationne tunniste- ja yhteystiedot)

Pentik Oy (y-tunnus: 0210532-4)
Maaninkavaarantie 4 A
97900 POSIO
Puh. 016 3722 272
Fax. 0207 220 201

Rekisterin nimi


Pentik Oy:n yritysasiakasrekisteri ja sidosryhmärekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämien henkilötietojen ensisijainen peruste on Pentik Oy:n ja Pentik Oy:n asiakkaan välinen asiakas- tai sidosryhmäsuhde. Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, mainontaan ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Pentik Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, Pentik franchising-ketjuun kuuluvien yhtiöiden sekä Pentik Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseksi (esim. kotiinkuljetuksen tai ompelupalvelun järjestäminen yhteistyökumppanin tai yhteistyöyrityksen kautta).

Henkilötietoja käytetään alla mainittuihin käyttötarkoituksiin:

  • Pentik Oy:n palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen kehittäminen ja hoitaminen
  • Viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen
  • Asiakaskannan ja ostotietojen analysointi ja luokittelu
  • Asiakkaan, sidosryhmien ja Pentik Oy:n suhteiden turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli.
Titteli ja/tai aseman kuvaus nykyisessä ja aiemmissa Pentikin toimintaan liittyvissä työtehtävissä.
Yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
Maksutiedot, kuten laskutustiedot
Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
Asiakaspalveluviestit
Palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot
Asiakkuuden alkamisajankohta
Palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen) sekä digitaalisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot
Tiedot päätelaitteisiin (kuten tietokoneeseen tai mobiililaitteisiin lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella.
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
Asiakaspuheluiden muistiot sekä sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa
Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot
Palautteet ja reklamaatiot, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja toimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet (oma toiminta, rekisteröity itse, luovutukset kumppaneilta)

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Pentik Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

Tietojen vastaanottajat

Pentik Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Pentik Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietojen vastaanottaja ei voi luovuttaa tietoja edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lisäksi saatamme käyttää Europan talousalueen (ETA) ulkopuolella olevia yrityksiä, jotka ovat tärkeitä liiketoimintamme ja asiakkaiden palvelemisen kannalta. Myös nämä tahot voivat nähdä asiakastietosi, mikäli se on palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. Varmistamme, että tietojen jakaminen näille yrityksille noudattaa tietosuojalakeja. Tätä varten on käytössä Euroopan unionin "Vakiosopimus II". Se sisältää Euroopan komission tietoturvan varmistamiseksi luomat mallisopimuslausekkeet henkilötietojen jakamisesta Euroopan ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Pentik Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin edellä kuvatun henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytämme soveltuvan lainsäädännön kuten kirjanpitolain mukaisesti. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioimme säännöllisesti. Kun tietoja ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.
Sidosryhmien tietoja käsitellään niin kauan kuin edustat Pentikin yhteistyökumppania tai mediaa, suhteen päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilökohtaisia tietoja Pentik Oy on sinusta tallentanut. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojasta tai -turvasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme.  

Yrityksen tietosuoja

Pentik Oy on sitoutunut tietosuojalakeihin ja yrityksellä on palveluksessaan tietosuojavaltuutettu.

 Viimeksi päivitetty 4.12.2019

Odota...

Jotta voisimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää